2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) 2022 yılı Olağan Genel Kurulu, 5 Nisan 2023 Çarşamba günü Ankara’da gerçekleştirildi.