Hakkımızda

Savunma ve güvenlik sistemleri, yazılım, kara, hava, deniz araçları ve bunların teçhizatı, elektronik harp sistemleri, destek sistemleri ve lojistik hizmetleri, ar-ge, mühendislik, imalat hizmetleri gibi pek çok alt faaliyet alanını kapsayan savunma sanayii ülkemiz açısından gelecek vaad eden, sürekli gelişim gösteren önemli ve stratejik bir sektördür.

Savunma ve havacılık sanayimiz, yurt içi ürün geliştirme aşamasına gelmiş ve sistem entegrasyonu konusunda önemli bir alt yapı kazanmıştır. Yüksek katma değeri, Ar-Ge yatırımları ve istihdama katkısıyla ülke ekonomisinde önemli yeri olan Savunma ve Havacılık Sanayi sektörünü uluslararası pazara entegre etmek ve rekabetçi bir yapıya kavuşturmak için en temel adım sektör ihracatını artırmaktır.

2011 yılında 60 üye ile kurulan Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği, 2019 yılında 800’ün üzerindeki üye sayısı ile istikrarlı büyümesini her geçen yıl artan bir ivme ile sürdürmekte olup üstün kabiliyetli, özgün tasarıma sahip çözümler üreten özel bir alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Savunma ve havacılık sanayimiz, farklı ihtiyaç ve özelliklere göre ürettiği çözümlerle aralarında;

  • - Kara Platformları

  • - Deniz Platformları

  • - Havacılık ve Uzay Sistemleri

  • - Elektronik-Muhabere-Bilgi Sistemleri

  • - Silah Sistemleri ve Mühimmat

  • - Destek Sistemleri ve Lojistik Hizmetleri

  • - Askeri Kıyafet ve Ekipmanlar

  • - Ar-Ge, Tasarım

  • - Yazılım ve Simülatör

  • - Nano Aygıtlar


bulunan geniş bir yelpazede ürün ve hizmetler sunmaktadır.

Global bir pazara ürün ve hizmet üreten Savunma ve Havacılık Sanayii, hedef pazarlar arasında Amerika Birleşik Devletleri, Ortadoğu Ükeleri, Bağımsız Devlet Topluluğu, Avrupa Birliği Üyeleri, Hazar Bölgesi Ülkeleri, Körfez Ülkeleri bulunmakla beraber, Uzakdoğu ve Afrika pazarlarında da etkinliğini giderek artırmaktadır.

Haberler